2019.03.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2019. január 10.
Elhunyt Csákó Mihály, a Wesley Főiskola tanára
Hosszan tartó, súlyos betegség után ma reggel, 8.40-kor, Csákó Mihály a Wesley Főiskola tanára eltávozott közülünk. Sokak szeretete kapcsol össze bennünket, és osztozunk egymás gyászában. Temetéséről a családdal közösen később adunk értesítést.


Csákó Mihály
(1941-2019)

Csákó Mihály a magyar szociológia kiemelkedő személyisége volt, az ELTE Szociológiai Intézet (a későbbi Társadalomtudományi Kar) igazgatójaként, a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként is működött. A magyar oktatáskutatás meghatározó személyisége volt: alapította és hosszú éveken át vezette az ELTE TÁTK oktatásszociológiai szakirányt, az ELTE TÁTK Oktatás és Ifjuságszociológiai és Továbbképző Központot. Alapította és haláláig vezette az MTA oktatásszociológiai albizottságát, az Educatio ® folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke volt. Tudományos dolgozók szakszervezeti mozgalmának szervezőjeként az 1989/90-es rendszerváltás idején széles körben ismertté vált. Nemcsak kutatója volt a politikai szocializációnak, hanem 2010 után az autokratikus törekvésekkel szembeszálló független diákmozgalom kiemelkedő támogatója is volt. A rendszerváltás előtt a Bölcsészkaron, a Társadalomtudományi Intézetben,  KSH-ban dolgozott.  1990 utáni pályáját meghatározó ELTE Társadalomtudományi Karáról nyugdíjba vonulva, élete utolsó évtizedét a WJLF pedagógiai tanszékének egyetemi docenseként töltötte.Csákó professzor pályaképéről, munkásságáról: