2019.01.21
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. május 16.
Meghívó az Oltalom Karitatív Egyesület 2018. évi rendes közgyűlésére!
2018. május 23. (szerda), 14 óra, WJLF (Budapest, Dankó u. 11.) Bruce Kline terme!


Kedves Egyesületi Tagtársunk, Barátunk!

Örömmel értesítünk, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület évi rendes közgyűlését 2018. május 23-án (szerdán), 14 órakor tartjuk a WJLF (Budapest, Dankó u. 11.) Bruce Kline termében (nagyelőadójában).

Amennyiben, a közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a második alkalmat még aznap (május 23-án) 15 órától tartjuk.

Napirendi pontok:
-    Beszámoló a 2017-ben elvégzett munkánkról, közhasznúsági jelentés ismertetése, 2017-es éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, számviteli törvény szerinti beszámoló,
-     szakmai beszámoló, közhasznúsági jelentés, pénzügyi beszámoló elfogadása,
-    2018. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása,
-    A 2018. évre fizetendő tagdíj mértékének meghatározása,
-    Az Egyesület által fenntartott Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának módosítása.

A Közgyűlésre minden tagot és érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretném emlékeztetni Egyesületünk azon tagjait, akik az elmúlt évben esetleg nem fizették meg a tagdíjat, hogy legyenek szívesek mielőbb pótolni elmaradásukat!

Budapest, 2018. május 8.
                        Üdvözlettel:

                                        Iványi Gábor
                                        elnök