2018.12.18
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. március 12.
2017. évi jövedelemadó 1% felajánlásával kapcsolatos tájékoztató
Részletek:

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI  TESTVÉRKÖZÖSSÉG2017. évi jövedelemadó 1% felajánlásával kapcsolatos tájékoztató


Tisztelt Támogatónk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére juttatható 1%-ot a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére felajánlani, noha sajnálatos módon a kormány szándékosan zavart kelt, annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság ezidáig három alkalommal döntött számunkra kedvező módon. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is jogerős határozatot hozott arról, hogy egyházunknak a „bevett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, ugyanazon támogatásokra (pl. az Szja 1% is) jogosult, mint az egyházi törvény mellékletében felsorolt egyházak.

Évek óta folytatott küzdelmünk eredményeként, 2017-ben, a Kúria több támogatónk próbaperében hozott kedvező ítéletet, megállapítva azt, hogy az egyházi státuszunk végleges elbírálásáig a NAV nem dönthet az 1%-os felajánlás érvényessége tárgyában, nem utasíthatja el azt. 2018 februárjában a csatolt felhívással éltünk minden NAV igazgatóság felé, figyelmeztetve a hatóságokat a Kúria ítéleteinek megfelelő eljárásra, nevezetesen arra, hogy a részünkre történt felajánlások elbírálását a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszának és technikai számra való jogosultságának végleges eldöntéséig fel kell függesztenie.
 
Egyházi státuszunk helyreállítása ügyében 2013. óta tart az eljárás. Annak ellenére, hogy az egyházi törvényben felsorolt feltételek fennállását igazoltuk, a Parlament lassan 4 éve nem dönt erről. Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszunk alapján 36/2017 (XII.29.) AB határozatával kötelezte az Országgyűlést, hogy 2018. március 31-ig számolja fel az egyházi törvény említett hiányosságát.

Szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy támogatása nem hiábavaló, előbb vagy utóbb, az mindenképpen célba ér. Kérjük, hogy a felajánlása tényét részünkre szíveskedjék visszajelezni annak érdekében, hogy igényünket az Állammal szemben érvényesíthessük.

Kérjük azt is, hogy az eddigiekhez hasonlóan, az egyházi 1%-ról rendelkező nyilatkozatát ne elektronikusan, hanem papíron (mellékelt mintáink szerint), a 0444 technikai azonosító megadásával juttassa el a NAV-hoz. Külön szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a MET részére felajánlott egyházi 1% csak akkor érvényes technikailag, ha egyidejűleg az egyesületeknek (pl. az Oltalom Karitatív Egyesület, vagy más – ld. mintáink valemelyike) ajánlott 1%-ról szóló részt is kézzel tölti ki, és nem az elektronikus kitöltő programból kinyomtatott nyomtatványt használja. Ellenkező esetben a program vonalkódja figyelmen kívül hagyja az utasítást.

Köszönjük, hogy – mint eddig – most is támogatja felajánlásával munkánkat, amely hitéleti tevékenységünkön túl a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott mintegy 30 szociális és oktatási intézmény működtetését is segíti.


Budapest, 2018. március 1.
                                                                                                   Iványi Gábor, elnök

Letölthető tájékoztató-levél: itt !

Bővebben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról itt:
http://oltalom.hu/rovat.php?id=117&lang=hu&mid=91