2018.10.23
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. december 20.
Az Oltalom Karitatív Egyesület elnökének karácsonyi üzenete
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézsaiás 60,1-2.)


Kedves Testvéreink, Barátaink és Támogatóink!

Az év végéhez közeledünk, még tart Hanuka, és előttünk az adventi koszorú negyedik gyertyája. Ezek a fények összekapcsolódnak, a reménységről szólnak, és a világosságnak a sötétség feletti győzelméről. Nehéz év van mögöttünk, s talán a következő esztendő sem lesz sokkal könnyebb. A sötétség azonban számunkra nem tragédia, hanem a szolgálat lehetősége. Sötétség és világosság között soha nincs megegyezés.
A gyertya, a mécses vagy egyéb világítóeszköz dolga nem a sötétség megértése, hanem a világítás. Nem azon kesergünk, hogy a mi vidékünkön esetleg az éjszaka tovább tart, mint máshol, hanem addig is, amíg a szabadság és az értelmes öröm napja fel nem kel, világítani akarunk a nekünk jutott kicsi fény segítségével.

Amikor ezeket a sorokat írom, az Alkotmánybíróság többek között épp azon tanácskozik, hogy mit is válaszoljon beadványunkra. Ebben azt kérjük, mondja ki a legfőbb magyar jogi fórum, korábbi döntésével összhangban (IV/2352/2012.), hogy függetlenül attól, mikor szavazza, és megszavazza-e a magyar parlament a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszát, mondja ki határozottan, hogy sosem veszítettük el egyházi státuszunkat, és intézményeink is egyházi fenntartású intézmények. A döntés napja a holnapi (december 19-ei) nap. Ha netán jó eredmény születne (de akármilyen legyen az állásfoglalás) tájékoztatást fogunk adni. Egy pozitív határozat esetén elkerülhető lenne, hogy Strasbourgban újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljunk jogorvoslatért annak érdekében, hogy az állami feladatokat átvállaló intézményeink ne veszítsék el valós jellegüket.

Mindenki jó akaratát, támogatását hálásan köszönöm, és áldott - fényes Hanukát, majd boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok!
dr. Iványi Gábor

Budapest, 2017. december 18.